Kadry i płace

kadryElementem codziennej pracy zarówno mały, średnich jak i dużych przedsiębiorstw jest przygotowywanie comiesięcznej listy płac oraz wszelkich, niezbędnych deklaracji dla pracowników. Dokonywanie takich zestawień musi być całkowicie zgodne z obowiązującymi przepisami oraz odpowiadające trybowi pracy danego pracownika. Skorzystanie z outsourcingu, a konkretniej – usług księgowych które będą obejmowały przygotowywanie comiesięcznych list płac, pozwoli usprawnić działania organizacyjne oraz zredukować koszty takich działań. Doświadczona księgowa jest bowiem w stanie zatroszczyć się o terminowe sporządzanie niezbędnej dokumentacji oraz przekazywanie składek i dokumentacji ZUS. W ramach realizowanej, stałej obsługi kadrowo-płacowej, podejmujemy się również przygotowania w imieniu naszego Klienta rocznych deklaracji (PIT-11, PIT-8B) oraz sprawozdań. Jeżeli zaś zaistnieje taka konieczność – reprezentujemy interesy naszego Klienta w trakcie kontroli przeprowadzanych np. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub też Urząd Skarbowy.

Zakres realizowanych usług:

  • sporządzanie list płac, deklaracji na podatek dochodowy od osób fizycznych
  • wszelkie wymagane dokumenty ZUS występujące przy zatrudnianiu, przebiegu i zwolnieniu pracownika
  • roczne deklaracje typu PIT-11, PIT-8B
  • wszelkie ewidencje wynikające ze struktur zatrudnienia u Klienta
  • reprezentacja Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS