Oferta VAT

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom nasze Biuro Rachunkowe uruchomiło nową usługę – przygotowywanie wniosków o zwrot VAT z krajów Unii Europejskiej.

Ubiegamy się o zwrot podatku VAT z następujących towarów lub usług:

 • paliwo,
 • wynajem środków transportu,
 • opłaty drogowe,
 • zakwaterowanie,
 • usługi restauracyjne,
 • opłaty za wstęp na targi i wystawy,
 • wydatki na artykuły luksusowe, rozrywkowe i wydatki reprezentacyjne,
 • inny rodzaj nabytych towarów i usług

W ramach niniejszej usługi dla naszych Klientów proponujemy kompleksową obsługę wraz z pełnym przygotowaniem dokumentacji:

 • skanowanie dokumentów zakupu w innym kraju UE,
 • odpowiednie opisanie dokonanego zakupu za pomocą międzynarodowych kodów Rady Europy,
 • przygotowanie wniosku o zwrot VAT-REF w odpowiednim terminie oraz przesłanie go do właściwego urzędu skarbowego,
 • monitorowanie rozpatrywania wniosku, składanie dodatkowych wyjaśnień oraz skanów dokumentów,
 • koszty przesyłek pocztowych oraz tłumaczeń zwykłych w cenie usługi.

W większości przypadków usługa może być realizowana dla firm na terenie całej Polski, gdyż wymiana danych następuje elektronicznie, jedynie dokumenty (faktury, paragony ) oraz pełnomocnictwo przesyłane jest pocztą tradycyjną (lub kurierem).

O zwrot VAT może wystąpić każda firma – bez względu na branżę w której działa- pod warunkiem, że spełnia następujące warunki:

 • jest czynnym podatnikiem VAT w Polsce,
 • dokonuje sprzedaży opodatkowanej w Polsce (lub stosuje proporcję w rozliczeniu VAT w Polsce),
 • nie posiada siedziby w kraju zwrotu,
 • nie posiada numeru NIP w kraju zwrotu – czyli nie jest zarejestrowanym płatnikiem VAT w kraju zwrotu,
 • poniosła wydatki w innym kraju zwrotu – związane z działalnością gospodarczą.

Aby odzyskać podatek należy złożyć odpowiednie dokumenty w zagranicznym Urzędzie Skarbowym. Tu właśnie zaczyna się rola naszej firmy, która pomoże Państwu przejść przez tą skomplikowaną procedurę i skutecznie odzyskać zapłacony podatek.

Podatek Akcyzowy

Zwrot podatku akcyzowego to znaczące, aczkolwiek często niedoceniane i pomijane źródło dochodów. Biuro Rachunkowe IDEA oferuje obsługę tego administracyjnie skomplikowanego procesu we wszystkich krajach, które umożliwiają zwrot części podatku akcyzowego.
Nie warto się tym zajmować ! Kwoty do odzyskania są śmiesznie niskie !
Nic bardziej mylnego! Na przykład, od 07/12/2011 do 31/12/2011, Włochy refundują €189.98609 za każde 1000 litrów zatankowanego paliwa. W czasach kryzysu nie pomiń okazji jaką jest zwrot podatku akcyzowego. IDEA wszystkim się zajmie !
Przez cały okres rozpatrywania wniosku, będą mieli Państwo możliwość kontroli aktualnego stanu, w jakim znajduje się rozpatrywany wniosek oraz będą Państwo informowani o dacie przekazania pieniędzy na konto.
Jeżeli poszukują Państwo kolejnych źródeł oszczędności swoich kosztów, nie należy się wahać, tylko już dzisiaj zwrócić się o zwrot podatku akcyzowego.

Składamy wnioski o zwrot VAT-u lub AKCYZY w następujących krajach UE:
Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy