Usługi księgowe

kpirDla wszystkich Klientów rozwijających działalność gospodarczą w Krakowie, dla których prowadzenie księgi przychodów i rozchodów jest dodatkowym obowiązkiem i obciążeniem, znacząco obniżającym efektywność codziennej pracy, przygotowaliśmy kompleksowe wsparcie. Outsourcing, a tym samym stałe wsparcie doświadczonych ekspertów, to nie tylko gwarancja dokonywania prawidłowych wpisów do księgi, ale również bieżącej i zgodnej ze stanem faktycznym ewidencji. Na podstawie prawidłowo przygotowanej dokumentacji możliwe jest m.in. wyliczenie zobowiązań podatkowych (włącznie z ich ewentualną optymalizacją). W ramach usług księgowych realizowanych przez Biuro Rachunkowe Idea podejmowane jest również prowadzenie szczegółowej ewidencji: środków trwałych, środków niematerialnych, wyposażenia, wartości prawnych stanowiących własność przedsiębiorstwa. Realizowane jest przez nas także sporządzanie w imieniu Klienta deklaracji podatkowych oraz ich terminowe złożenie. Jeżeli zaś istnieje taka konieczność – reprezentujemy stanowisko Klienta w trakcie przeprowadzanego przez organy kontroli skarbowej audytu.

Realizowane usługi:

  • ewidencje środków trwałych
  • odpisy amortyzacyjne
  • deklaracje VAT wraz z niezbędnymi rejestrami
  • doradztwo podatkowe
  • zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych wraz z niezbędnymi deklaracjami do Urzędu Skarbowego
  • reprezentacja przed wszelkimi instytucjami państwowymi